دبیرستان دخترانه شهید مطهری دوره دوم شعبه حسنیه

بسته بندی ارزاق خانوار ویژه مناطق محروم توسط گروه جهادی شهید محرابی

تعداد بازدید:۲۲۰
بسته بندی ارزاق خانوار ویژه مناطق محروم توسط گروه جهادی شهید محرابی

-گزارش تصویری 

-بسته بندی ارزاق خانوار ویژه مناطق محروم توسط گروه جهادی شهید محرابی

-دبیرستان دخترانه شهید مطهری دوره دوم شعبه حسنیه