همایش انگیزشی در جست و جوی موفقیت با حضور دکتر مصطفی انصاری زاده

تعداد بازدید:۴۷۷
همایش انگیزشی در جست و جوی موفقیت با حضور دکتر مصطفی انصاری زاده

همایش انگیزشی در جست و جوی موفقیت با حضور دکتر مصطفی انصاری زاده 

-فعال حوزه تعلیم و تربیت

چهار شنبه ۱۱/8، ساعت ۱۵.۳۰ الی اذان مغرب 

لینک پخش زنده در اسکای روم

دبیرستان پسرانه شهید مطهری _دوره دوم قاسم آباد

/نسیم مطهر

کلید واژه ها: نسیم مطهر مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) همایش موفقیت در جست و جوی موفقیت تربیت