مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه شهید مطهری (ره) - مشهد مقدس


معلم‌ها تمدن سازند...

معلم‌ها تمدن سازند...

پیچ تاریخی انقلاب اسلامی و وظیفه دانشجویان سخنرانی دکتر محسن اسماعیلی در همایش تبیین گام دوم انقلاب اسلامی/ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ دانشگاه شهید مطهری - مشهد مقدس انتشار به مناسبت روز معلم

ادامه مطلب