دبیرستان دخترانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/شعبه حسنیه

تعداد بازدید:۹۱۰۸
دبیرستان دخترانه شهید مطهری(ره)ـ دوره دوم/شعبه حسنیه

آدرس سایت:
www.motahari-mashhad.ir

شماره تماس دبیرستان:
38435022

آدرس دبیرستان:

خیابان کوهسنگی.کوهسنگی۱۵.روبروی طالقانی۳۲.دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری(دوره دوم)

برای انجام پیش ثبت نام  از ۲۵ فروردین ماه می توانیداز طریق لینک زیر اقدام نمایید:

کلیک کنید